29 July 2016

Mer om osteopati

Vad är osteoapti ?

Det är en manuell medicin som används för behandla funktionella störningar som kan beröra varje del av den mänskliga kroppen.

Osteopati bygger på att kroppen är en enhet där alla delar hänger ihop och är beroende av varandra.

Eventuell förlust av rörlighet i leder, muskler, ligament eller inre organ kan orsaka en obalans i hälsotillståndet.

Den osteopatiska uppgiften är att rätta till kroppens obalans och skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående.

När kroppen är i balans finns nämligen den optimala utgångspukten för god hälsa.

osteopati uppsala 1

Osteopatis omfattning

Osteo_applications
Vad kan jag förvänta mig av mitt första besök hos osteopat ?

Det första besöket tar oftast mellan 45 och 60 minuter medan återbesök ofta är något kortare och tar circa 30-45 minuer.

En konsultation kostar 700 SEK.

En konsultation består av tre delar :

  • Den börjar med att få en omfattande sjukdomhistoria från patienten.
  • Den fortsätter med undersökning av kroppen via palpation för att identifier kroppens dysfunktioner.
  • Den avslutas med osteopatisk behandling: osteopaten väljer den teknik som överensstämmer bäst med patientens behov beroende på ålder, morfologi…

Om osteopaten tycker att det är osannolikt att ditt tillstånd kommer att svara på osteopatisk behandling, kommer du få råd om hur man söker ytterligare vård.

Osteopater är duktiga på diagnostika tekniker och utbildade för att identifiera när en patient behöver remitteras till en läkare.

osteopati uppsala 2